خانم پور یوسف

خانم پور یوسف

کارشناس فروش موتور سایکوپلاس
خانم حامدی

خانم حامدی

کارشنـاس فـروش کابیـن های لوکـس
تیلور سوئیفت

تیلور سوئیفت

مدیر تولید
کانیه وست

کانیه وست

مدیر تدارکات
رایان رینولدز

رایان رینولدز

مدیر واحد ساخت
الن دجنرس

الن دجنرس

کارشناس تولید
میشل گلاور

میشل گلاور

مدیر روابط عمومی
کیت مکیتون

کیت مکیتون

کارشناس فروش
X