دفتر مرکزی

تهـران – میـدان فتـح – خیـابـان فتـح بـه سـمـت شیرپاستوریزه – مجتمع سنتر الماس – پلاک11
تلفن تماس : 02165020648
ایمیل: karimakbarpoor70@gmail.com

کارخانه

تهران – شهریار – بلوار رسول اکرم – خیابان درختی (رزاق دوست – کوچه ابریشم پلاک 12
تلفن تماس : 02165020648
ایمیل: karimakbarpoor70@gmail.com

X